HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA MPKEN

MPKEN là tổ chức phi lợi nhuận (non-profit organization) có trụ sở tại Nhật Bản.

Trong gần 20 năm qua, MPKEN đã thực hiện nhiều hoạt động đào tạo kỹ năng, đào tạo nghề, cung cấp thông tin và hỗ trợ cuộc sống cho rất nhiều thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản.

Các hoạt động của MPKEN như lớp đào tạo kỹ năng xin việc, lớp đào tạo kỹ năng, trang thông tin hỗ trợ cuộc sống tại Nhật (www.tomonivj.jp) đều là phi lợi nhuận và nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng.

Sự đóng góp giúp đỡ của các bạn, của các sempai dành cho các kohai trong cộng đồng Việt Nam là điều vô cùng có ý nghĩa để chúng ta cùng xây dựng một cộng đồng đoàn kết và vững mạnh tại Nhật Bản.  三井住友銀行  (Ngân hàng Mitsui Sumitomo) 

  麹町支店  (Chi nhánh: Koujimachi) 

  普通  9185551 (Số tài khoản: 9185551) 

  特定非営利活動法人 MP研究会  (Tokuteihieiri katsudo houjin MP kenkyukai)Cảm ơn bạn rất nhiều!


--

Tổ chức Phi lợi nhuận MPKEN