Jobfair 25/10/2019 tại Tokyo

 JOB-01: Trợ lý văn phòng kế toán


 JOB-02: Nhân viên shop điện thoại


 JOB-03: Tester cho công ty IT


 JOB-04: Lễ tân khách sạn


 JOB-05: Điều phối viên công ty IT


 JOB-06: Hỗ trợ thành lập chi nhánh tại Việt Nam


SỰ KIỆN TIẾP THEO CỦA MPKEN